กันสาดหลังคาโพลีฯลอนเล็ก

หลังคาโพลีคาร์บอเนตลอนเล็ก โครงเหล็ก ราคาเริ่มต้น 2,000 - 2,700 บาทต่อตารางเมตร 

โครงสแตนเลส ราคาเริ่มต้น 2,600 - 3,600 บาทต่อตารางเมตร                         

Visitors: 28,914