กันสาดหลังคาดีไลท์ลอนคลื่น


กันสาดหลังคาดีไลท์ลอนคลื่นสีทึบแสง โครงเหล็ก ราคาเริ่มต้น 2,400 - 2,800 บาทต่อ ตร.ม.

กันสาดหลังคาดีไลท์ลอนคลื่นสีโปร่งแสง โครงเหล็ก ราคาเริ่มต้น 2,100 - 2,500 บาทต่อ ตร.ม. 

กันสาดหลังคาดีไลท์ลอนคลื่นสีทึบแสง โครงสแตนเลส ราคาเริ่มต้น 3,300 - 3,800 บาท ต่อตร.ม.

กันสาดหลังคาดีไลท์ลอนคลื่นสีโปร่งแสง โครงสแตนเลส ราคาเริ่มต้น 3,000 - 3,500 บาท ต่อตร.ม.

กันสาดหลังคาดีไลท์ลอนเรียบสีทึบแสง โครงเหล็ก ราคาเริ่มต้น 2,900 - 3,500 บาทต่อ ตร.ม.

กันสาดหลังคาดีไลท์ลอนเรียบสีโปร่งแสง โครงเหล็ก ราคาเริ่มต้น 2,500 - 3,000 บาทต่อ ตร.ม. 

กันสาดหลังคาดีไลท์ลอนเรียบสีทึบแสง โครงสแตนเลส ราคาเริ่มต้น 3,900 - 4,500 บาท ต่อตร.ม.

กันสาดหลังคาดีไลท์ลอนเรียบสีโปร่งแสง โครงสแตนเลส ราคาเริ่มต้น 3,400 - 4,000 บาท ต่อตร.ม.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์กันสาดดีไลท์

 

 

 

 

     ความสูงลอน

 

 

 

 

9

 

มม.

 

 

     ความกว้าง(ปิดคลุม)

 

 

 

 

1

 

ม.

 

 

     ความหนา

 

 

 

 

1.2

 

มม.

 

 

     ความยาวแผ่นมาตรฐาน

 

 

 

 

และ 12

 

ม.

 

 

     รัศมีดัดโค้งต่ำสุด

 

 

 

 

1

 

ม.

 

 

     น้ำหนัก

 

 

 

 

1,800

 

กรัม/ตรม.

 

 

     ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า

 

 

 

 

5

 

องศา

 

 

     ระยะยื่นสูงสุดไม่เกิน

 

 

 

 

10

 

ซม.

 

 

     ระยะแป สูงสุดไม่เกิน

 

 

 

 

75

 

ซม.

 

เปรียบเทียบดีไลท์กับโพลีคาร์บอเนต

 

กันสาดดีไลท์

โพลีคาร์บอเนต

การป้องกันความร้อน

สะท้อนความร้อนได้ดีที่สุดในกลุ่มวัสดุหลังคาโปร่งแสง

สะท้อนความร้อนน้อยกว่า

การกระจายแสง

กระจายความสว่างทั่วถึง

กระจายแสงไม่ดี
ลำแสงส่องเฉพาะจุด

สีของแสงสว่าง

แสงสว่างเป็นธรรมชาติ
สบายตา

ความสว่างเปลี่ยนสีตามแผ่น
Poly(
ถ่ายสี)

การสะสมคราบสกปรกและตะไคร่น้ำ

ไม่เกิดคราบสกปรกเพราะระบายน้ำได้ดี

สกปรกง่ายเพราะน้ำสามารถไหลซึมเข้าในโพรงอากาศของ
แผ่น Poly


Visitors: 28,883